Inntektene til Lumic AS bare vokser, viser regnskapet