Inntektene til Sotra Gruppen AS bare vokser, viser regnskapet