Kraftig innteksvekst for Nothav AS, men likevel røde tall