Bratt fall i inntektene til Elite Caravan AS. Sank med 29,4 prosent.