Eierne av Coast Center Base AS tok ut 40 millioner kroner i utbytte - høyeste sum de siste fem årene