Bustadutvikling Sotra AS: Inntektene synker, men marginen er svært god