SD Eigedomsutvikling AS har fått skikk på de røde tallene