Innkjøpsgruppen AS har snudd den negative utviklingen