Inntektene til Kvalitetskontroll AS bare vokser, viser regnskapet