Årsresultatet til Venty AS i havn. Eierne tok ut millionutbytte.