Inntektene til Avløps Spesialisten AS bare vokser, viser regnskapet