Gullår for Revisor Vest AS. Marginen har ikke vært høyere på elleve år.