Bratt fall i inntektene til Hydrafit AS. Sank med 35,7 prosent.