Bratt fall i inntektene til Husbyggerens Innkjøpskontor AS. Sank med 25,4 prosent.