Eksplosiv inntektsvekst for Bergen Eiendomsutvikling AS