Bratt fall i inntektene til Byggmester Reidar Vallestad AS. Sank med 21,2 prosent.