Inntektene til Sundt & Sønn AS bare vokser, viser regnskapet