Bratt fall i inntektene til Knappen Sjø AS. Sank med 46,4 prosent.