Inntektene til Varas AS bare vokser, viser regnskapet