Bratt fall i inntektene til BS Vest AS. Sank med 42,3 prosent.