Eieren av Byggmester Stian Persson AS tok ut 1,8 millioner kroner i utbytte - høyeste sum de siste fem årene