Bratt fall i inntektene til Vex-Gruppen AS i 2023. Sank med 26,8 prosent.