2021-regnskapet til Bogen Fiskeri AS er klart. Pilene peker nedover.