Inntektene til RS Bygg & Rehabilitering AS bare vokser, viser regnskapet