Inntektene til Bergen Varmepumpeservice AS bare vokser, viser regnskapet