Inntektene til Spisekroken Straume AS bare vokser, viser regnskapet