Bratt fall i inntektene til Nlm-Barnehage I. Øygarden AS. Sank med 20,1 prosent.