Eksplosiv inntektsvekst for CCB Energy Management AS