Gullår for Sotra Trelast AS. Marginen har ikke vært høyere på fire år.