Gullår for Kivijärvi Kran og Transport AS. Marginen har ikke vært høyere på ni år.