Bratt fall i inntektene til Amof - Fjell Process Technology AS. Sank med 24,3 prosent.