Bratt fall i inntektene til Parma Plast AS. Sank med 27,9 prosent.