Pilene peker nedover for Sotra Møbler AS i 2023-regnskapet