Inntektene til Recovering AS bare vokser, viser regnskapet