Inntektene til Mega Solutions AS bare vokser, viser regnskapet