Inntektene til Sartor Parken AS bare vokser, viser regnskapet