Jubel i Sørvest Invest AS. Slik margin er det ikke ofte man ser i denne bransjen.