Inntektene til Forland Autosenter AS bare vokser, viser regnskapet