Kraftig innteksvekst for Straume Bygg og Betong AS, men likevel røde tall