Inntektene til OMC Bygg AS bare vokser, viser regnskapet