Høyeste beløp siden 2019: eierne av Thor Vidar Nilsen AS tok ut 1,9 millioner kroner i utbytte