Bratt fall i inntektene til Turøy Bygg og Snekkerverksted AS. Sank med 21,4 prosent.