Sartor Drange med rekordinntekt på 838 millioner kroner i fjor