Gullår for Sartorgården AS. Marginen har ikke vært høyere på ni år.