Bratt fall i inntektene til Nic Jacobsen Entreprenør AS. Sank med 43,1 prosent.