Bratt fall i inntektene til Norsk Solariumservice AS. Sank med 37 prosent.