Utbyttefest for eierne av Robert Slettmo. Aldri hentet ut så stort beløp før.