Bratt fall i inntektene til A. Ulveseth Dagligvare AS. Sank med 40,8 prosent.