Eieren av Trond Sæterstøl AS tar ut rekordstort utbytte på i overkant av 1,1 millioner kroner