Bratt fall i inntektene til Nordic Water Products AS. Sank med 25,7 prosent.